Matt 1.18-25

December 18, 2016 (Sunday 10am & 5pm) Bible Text: Matt 1.18-25 | Paul Spackman Series: Advent 2016

Matt 11.1-11

December 11, 2016 (Sunday 10am & 5pm) Bible Text: Matt 11.1-11 | Sam Morton Series: Advent 2016

Matt 3.1-12

December 4, 2016 Bible Text: Matt 3.1-12 | Paul Spackman Series: Advent 2016

Matt 26.36-44

November 27, 2016 (Sunday 10am & 5pm) Bible Text: Matt 26.36-44 | Peter Grice Series: Advent 2016